UBEZPIECZENIA BIZNESOWE I FINANSOWE

Zapewnij swojej firmie kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenia biznesowe to nie tylko ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych żywiołów, ale także ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Prowadząc własną firmę warto zabezpieczyć się od nieprzewidzianych szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wykonywanej działalności oraz skutków nienależytego wykonania zobowiązania. Zapewni to Państwu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Kompleksowe ubezpieczenie gwarantuje ochronę majątku firm oraz zabezpiecza stabilność firmy w przypadku nieprzewidzianych, nieszczęśliwych zdarzeń.

Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy małych i średnich firm obejmuje m.in:

- nieruchomości

- maszyny i urządzenia

- wyposażenie

- środki obrotowe

- mienie osób trzecich

- gotówka

- nakłady inwestycyjne

- mienie prywatne pracowników

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia

- dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu

W przypadku ubezpieczeń finansowych cechą charakterystyczną jest niematerialny przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczenia finansowe ochronią przedsiębiorstwa, które angażują się w określony rodzaj transakcji niosących ze sobą ryzyko strat finansowych. Posiadanie takiego ubezpieczenia zapewnia ochronę ubezpieczeniową wówczas, gdy partner biznesowy przedsiębiorstwa nie dotrzyma swoich obietnic związanych z płatnością bądź jakością usługi towaru. Przedsiębiorstwo, które posiada tego rodzaju ubezpieczenie uniknie w ten sposób znacznych strat. W praktyce rynkowej polskiego rynku ubezpieczeń najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczeń finansowych są ubezpieczenia należności i gwarancje ubezpieczeniowe.

W celu bliższego poznania oferty ubezpieczeniowej zapraszamy do biura CENTRUM UBEZPIECZEŃ KIELAR - Racibórz, ul. Drzymały 38/1,
lub prosimy o kontakt tel. biuro 509 618 809