UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie z której firmy wybrać? Czy wystarczy mi polisa OC? Czy kupić też polisę AC? Assistance? NNW? Ubezpieczenie samochodu chcemy najtańsze, ale które polisy komunikacyjne powinniśmy wybrać? ...

OC

to podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.Chroni ono przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych. Jest ono obowiązkowe- konieczność jego wykupienia reguluje prawo. Na drodze zawsze może dojść do nieciekawych sytuacji, przed konsekwencjami których ochroni nas właśnie standardowa polisa OC. Zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń regulowany jest przez prawo. Inaczej jest w przypadku dodatkowych polis.

NNW

Wykupując podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne OC, warto rozważyć dodatkowe wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego przedmiotem ubezpieczenia jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu.Wykupując to ubezpieczenie chronimy się od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem mogą być uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujący stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Mając na uwadze dobro naszych bliskich, warto pamiętać o tym ubezpieczeniu. Przy wyborze ubezpieczenia NNW należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia oraz zakres ubezpieczenia ponieważ każde towarzystwo oferuje inne warianty i zakresy.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

Niejednokrotnie brak świadomości i wyobraźni często sprawia, że dobrowolnie rezygnujemy z tego ubezpieczenia auta…Większość ubezpieczeń AC nabywają posiadacze samochodów o znacznej wartości – zazwyczaj tych nowych, które dopiero co wyjechały z salonu. Zabezpieczają się przed nagłą stratą, temu przecież służy polisa AC: chroni nas przed nieprzewidzianym. Nieprzewidziane wypadki mają jednak to do siebie, że mogą dotknąć każdego kierowcę i właściciela pojazdu – niezależnie od tego jaką wartość ma jego samochód... AC pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w przypadku jego kradzieży. Kupując ubezpieczenie AC warto korzystać z renomowanych firm i wybierać wariant ubezpieczenia zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wymaganiami. AC można kupić w różnych wariantach w jednej firmie a ceny tego ubezpieczenia mogą się od siebie znacznie różnić ponieważ zakres ochrony i szczegółowe warunki ubezpieczenia będą inne. W tym przypadku powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach nabiera szczególnego sensu.

ASSISTANCE

Organizacja i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku, awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Każde towarzystwo posiada ubezpieczenie ASSISTANCE, ale różną się od siebie zakresem i szczególnymi warunkami. Można powiedzieć, że tyle ile jest firm ubezpieczeniowych tyle różnych ASSISTANCE. Przy wyborze ubezpieczenia ASSISTANCE warto zwrócić uwagę na szczegółowe warunki i zakres ubezpieczenia w danym towarzystwie.

Przy wyborze ubezpieczyciela warto rozważyć wykupienie PAKIETU UBEZPIECZENIOWEGO np. OC, NNW, ASS dzięki któremu można uzyskać dodatkowe rabaty i promocje.

 
W celu bliższego poznania oferty ubezpieczeniowej zapraszamy do biura CENTRUM UBEZPIECZEŃ KIELAR - Racibórz, ul. Drzymały 38/1,
lub prosimy o kontakt tel. biuro 509 618 809