UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Kupując polisę majątkową, zapewniasz sobie ochronę mienia oraz ochronę od odpowiedzialności cywilnej. Zakres polisy może obejmować m.in. dom, mieszkanie, uprawy, maszyny, łodzie czy drogocenne przedmioty. Każde ubezpieczenie powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Ważnym elementem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi na mieniu osób trzecich np. zalanie mieszkania sąsiadowi.

Co może zawierać ubezpieczenie domu lub mieszkania:

- Zalanie, przepięcie i inne zdarzenia losowe

- Powódź i zalanie opadami atmosferycznymi

- Kradzież z włamaniem 

- Stłuczenie elementów szklanych OC w życiu prywatnym gdy wyrządzisz szkodę

Aby umowa ubezpieczeniowa spełniała zakładane zakładanie przez Ciebie oczekiwania, w szczególności należy zwrócić uwagę na zapisy ogólnych warunków umowy ubezpieczenia. Pozwoli to poznać okoliczności, w których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na definicje poszczególnych pojęć oraz wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj różnią się one w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Przeanalizuj wspólnie z Nami warunki ubezpieczenia, wyjaśnimy wszystkie kwestie i zabezpieczmy Twój majątek zgodnie z Twoimi potrzebami.

 

W celu bliższego poznania oferty ubezpieczeniowej zapraszamy do biura CENTRUM UBEZPIECZEŃ KIELAR - Racibórz, ul. Drzymały 38/1,
lub prosimy o kontakt tel. biuro 509 618 809